بازسازی مساجد در سیرة مهدوی عج
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 91
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله برای کنگرة بین المللی امام مهدی و آیندة جهان ارائه شد و در دست چاپ است. در این مقاله به موضوع بازسازی مساجد اسلامی در دوران پس از ظهور امام زمان عج پرداخته شده است و کم و کیف بنای مساجد در آن دوران و تخریب برخی مساجد و بازسازی آن‌ها بررسی شده است و اثبات شده است که سیرة آن حضرت در بازسازی مساجد بر سنت پیامبر اکرم ص در بنای مساجد انطباق دارد.
دانلود