فقه اخلاق
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب به عنوان متن دو واحد درسی برای رشتة فقه و حقوق اسلامی و به سفارش دانشگاه مجازی المصطفی در سال 1391-92 به صورت کتاب الکترونیک تدوین شده است و از زمان تألیف تاکنون در مرکز فوق استفاده می‌شود از آنجا که همة حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به جامعة المصطفی است هر گونه انتشار آن نیز همچون دراختیارگذاشتن فایل pdf کتاب منوط به مجوز آن مرکز است. در این کتاب پس از آشنایی اجمالی با علم اخلاق به بیان معانی سه‌گانه فقه الاخلاق پرداخته شده است، پس از آن طی چند درس به رابطة فقه و اخلاق پرداخته شده است. در بخش پایانی کتاب نیز نمونه‌های متعددی از فقه الاخلاق که در قالب معانی معرفی شده است.