اشکالات وارده بر سیره ناشی از مقام اثبات است نه ثبوت
69 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
مصاحبه کننده : سیدشهاب لاجوردی
محل مصاحبه : مجمع جهانی اهل بیت (ع)
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : مجمع جهانی اهل بیت (ع)
تاریخ نشر : Nov 22 2013 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

این مصاحبه در ویژه‌نامه اولین همایش علمی پژوهشی سبک زندگی اهل بیت چاپ شده است.